grenzen verkennen

Hoe past een haven in een natuurlijk systeem? Het is een hele zoektocht om tussen de schepen, de kades en de hoge gebouwen te zien dat dit niet alleen de plek is waar zee- en rivierschepen elkaar vinden. Op dezelfde locatie moeten ook alle zalmen passeren, die bezig zijn de beken van hier tot Zwitserland te bevolken. Ook zijn hier de uitgezette steuren langs gekomen, op hun weg naar zee. Over een paar jaar keren ze hier weer terug om te paaien op de grindbanken van de Rijn.
Dat is het werkterrein van Rombus: de camera laat zien hoe natuurlijke systemen functioneren, ook op de meest verstedelijkte plekken van het land.