hedendaagse landschappen

Grindwinning en natuurbehoud stonden ooit lijnrecht tegenover elkaar. Maar door nieuwe bondgenootschappen tussen baksteen- en grindindustrie en natuurontwikkeling kon zich de afgelopen dertig jaar een totaal nieuw landschap ontwikkelen. In 1984 was Plan Ooievaar een mijlpaal van verenigen van kleiwinning en natuurontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het daaruit voortgekomen plan Levende Rivieren van het WNF en een vloedgolf aan natuurontwikkelingsplannen daarna.

Rombus was er vanaf het begin bij om deze ingrijpende projecten te visualiseren. De kracht van beeld werd ingezet om voor deze enorme landschappelijke ingrepen draagvlak en enthousiasme te creëren onder bewoners.