historisch perspectief

Tijd is een essentiële factor als je natuurlijke processen wilt begrijpen. In de loop der tijd verandert de loop van een rivier. In de tijd slijpen geulen zich uit en verplaatsen grindbanken zich.
Het verleden is veel meer dan alleen maar een nostalgisch vroeger. We duiken de archieven in en gebruiken kaarten en tekeningen om natuurlijke systemen in het verleden te begrijpen en daarmee het heden te kunnen duiden. Zo geeft de tijd een vierde dimensie aan het driedimensionale landschap. En zo komt geschiedenis tot leven.