natuurkrachten

Natuur en veiligheid. Vroeger leek het een tegenstelling, maar tegenwoordig gaan ze hand in hand. De natuur zelf wordt nu ingezet om gevaren te beteugelen. De zandmotor en kustverdediging bijvoorbeeld, moerassen en waterberging of ontpoldering en ruimte voor de rivier. Ons land wordt er niet alleen veiliger, maar ook mooier en natuurlijker van.
De essentie hiervan laten we zien in onze films. Het instromen van de uiterwaarden met hoogwater. De storm die het zand langs de kust blaast en daarmee nieuwe duinen opwerpt.